Menu Luk

Den Engelske Skole:

Sammenspil af hhv. internationalt samfund, internationalt system og verdens samfund (realisme, rationalisme, revolutionisme) find def. På slide 7-9 F4

Eklektisk (sammenstykket/kombineret) tilgang til IP.

ES kan ’erkende indsigter’ fra mange tilgage og IP traditioner. Blik for værdier og det normative mv. (Slide 35 F4)

Es har ikke på systematisk vis teoretiseret, hvordan det er muligt at kombinere internationale og nationale faktorer

Kritik af ES: finde spå slide 46ff F4.

 

Konstruktivisme:

Central i studiet af ip, men omvendt meget kompleks og omtvistet

Svært at opstille hypoteser med (faktisk ”tom” overfor krig og alliancer). Kan bruges som biddrag til andre?

Centrale antagelser:
1. Idéer har betydning (idealisme), Verdenen eksisterer uafhængigt af os (Brute facts), Eksisterer ikke uafhængigt af fælles forestillinger (social facts)
2. Virkeligheden konstrueres af aktører og individer som er i stand til at kommunikere og ”skabe” fælles verden
3. Identitet er stabile ud fra fælles forestillinger og forudsætninger. (magt det udøves i princippet?)
4. Institutioner er intersubjektive, og er styret af regler og normer (regulative og konstitutive som øger sandsynlighed for visse udfald) (slid 12 F5)
5. Interesser er givet ud fra identitet; med undtagelse af overlevelse, sikkerhed)
6. Meninger og identitet reproduceres i interaktioner.

Konstruktivisme omkring: aktører, interesser, strukturer og institutioner, adfærdslogik se slide 15 F4

Strategier; kan bruges med forskellige ”hensigter” se slide 17 F4

 

Post-strømninger:

GOD TIL: Den kritiske vinkel: Skabe refleksion, afsløre alt. Virkeligheder, omvende ting man tager for givet (frie kvinde), den ikke-uskyldige fremstilling af ”andet-hed” i acedemia, mm.
… Måske bedre til at rejse spørgsmål end at tilbyde relevante og brugbare alternative forklaringer.

Betydninger og fakta indskrives, kan ikke afdækkes fordi de ikke findes. Sproget danner mening, den afspejler den ikke.

God til eksempeltvis ”omvendelse” af billeder af frie vs. ikke frie kvinder og undertrykkelse.

Stiller spørgsmål ved ting vi tager for givet,

Afsløre forhold mellem viden og magt og åbne for alternative virkeligheder

Københavnerskolen og sikkerhedsliggørelse: Wæver, Hansen, Buzan, Malmvig à hvordan bliver noget en sikkerhedstrussel for en stat.
Med københavnerskolen kan vi inkludere mediers påvirkning, populærkulturer(film, serier og lign fremstilling) og Acedemia(IP)

Feminisme, under post-strømninger: Kan bruges som analytisk redskab, til afsløring af kønsbestemte diskurser.

Post-vestligt fokus:  For meget fokus på EU/US i IP.

 

Udenrigspolitisk analyse, FPA:

Sub-disciplin til IP, fokuserer ofte kun på beslutningsprocesser.

Tanker og idéer har betydning, men systemteorier kan benyttes til at forstå konteksten disse fungerer i.

Du kan eks. lave en ”konstruktivistisk + RAM (rational actor model)” som inkludere RC-forventninger til handlinger kombineret med aktørers forståelse af idéer, normer, idealer. Eksempeltvis om at man har en idé omkring at ”man ikke bør invadere andre lande”.

Vigtigt at huske at RA har kognitive begrænsninger mv. (se mere slide 20 F7)

Groupthink (janis) à Alle ”forsøger” at tænke ens i gruppen, modstandere af gruppens tanker bliver ’mobbet’.

+ massere af andre modeller til analyse af beslutninger og processen hos grupper og individer.